026-34452793-94
ماه

تیر ۱۳۹۶

جهاد دانشگاهی استان البرز برگزار می کند

آموزش زبان انگلیسی در همه مقاطع در کرج

با ارائه مدرک معتبر

دوره های ترمیک و فشرده

اساتید خوب و مجرب

جهت اطلاعات بیشتر با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۶-۳۴۴۵۲۷۹۳

۰۲۶-۳۴۴۵۲۷۹۴